Disclaimer

(Klik HIER om onze Algemene Voorwaarden te downloaden als .pdf, zodat u het document kunt opslaan en afdrukken. Hier heeft u het programma Acrobat Reader voor nodig.)

Op het gebruik van deze website (dutchsoapcompany.com incl. alle redirects) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Gebruik van informatie

Dutch Soap Company streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Dutch Soap Company niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dutch Soap Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Dutch Soap Company en de gebruiker van de website ontstaan. 

 

E-mail

Dutch Soap Company garandeert niet dat e-mails die aan Dutch Soap Company worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Dutch Soap Company te corresponderen, accepteert u dit risico. 

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dutch Soap Company geeft geen enkele invloed op de website van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Dutch Soap Company aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Dutch Soap Company zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Dutch Soap Company daar vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

 

Inhoudelijke verantwoording

Het logo en de huisstijl van Dutch Soap Company, ontworpen door Alexander de Groot van PixelPlay (pixelplay.eu), zijn eigendom van Dutch Soap Company. 

Inhoudelijke tekst is opgesteld door René Kalverboer van Dutch Soap Company en Alexander de Groot van PixelPlay (pixelplay.eu). 

Productfotografie en nabewerking zijn afkomstig van Alexander de Groot van PixelPlay (pixelplay.eu). 

Stockfoto's afkomstig van Depositphotos.

Grafisch materiaal is verzorgd door Alexander de Groot van PixelPlay (pixelplay.eu).